Производители

Информационен email

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт, се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия! Ако НЕ приемате тези условия, не използвайте този уеб сайт.  

Когато посещавате, разглеждате или използвате този сайт, Вие заявявате, че разбирате и приемате посочените в същия права и задължения като правен еквивалент на подписан между страните писмен договор и приемате и се съгласявате да изпълнявате условията по този договор. Malenashop.com си запазва правото да променя тези условия по всяко време и по всякакъв повод и ако Вие продължавате да използвате този сайт след подобна промяна това ще се счита за съгласие и приемане на променените условия и съдържание на този договор.

Можете да се свържете с нас по следните начини:

- ЕТ "Паралел 44 - Роза Маринова" - на адрес за кореспонденция гр. София 1000, Зона Б-18, бл. 1, ет. 12

- Като се обадите на нашия телефон за обслужване на клиенти: 0886106308

- По имейл: ask@malenashop.com

Контакти на Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40,

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Контакти на Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

1. Организатор

Онлайн Магазин "Малена" (www.malenashop.com) е собственост на ЕТ "Паралел 44 - Роза Маринова", EИК: 040590046 със седалище и адрес на управление град София 1330, ул. Пчиня, блок 342, вход А, ап.9. 

2. Дефиниции

Общите условия за участие съдържат следните термини, които имат следното значение, а именно:

2.1. ОРГАНИЗАТОР: ЕТ "Паралел 44 - Роза Маринова", EИК: 040590046

2.2. УЧАСТНИК: Участник се нарича и може да бъде всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което се е регистрирало на сайта www.malenashop.com

2.3. Приемане и обвързване с настоящите правила

Чрез регистрация на сайта: www.malenashop.com Участникът извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Правила, приема ги, се задължава да ги спазва и е съгласен да получи съобщение при направена регистрация и(или) направена поръчка на имейл адреса, с който се е регистрирал.

2.4. Съгласие за обработка на лични данни: С регистрацията на този сайт, всеки от Участниците се съгласява личните данни предоставени от самия него да бъдат обработвани, в това число с автоматични средства, от Организатора за целите на администрирането на направените поръчки.

3. Допълнителни условия

3.1. Защита и съхранение на личните данни

ЕТ "Паралел 44 - Роза Маринова" гарантира сигурността на Вашите лични данни - те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица, без ваше съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или друг компетентен Държавен орган. 

С регистрирането си на www.malenashop.com потребителят разрешава на Oрганизаторa да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни (Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002 г.). Всеки регистрирал се разрешава на ЕТ "Паралел 44 - Роза Маринова" да използва събраните данни за целите на наградни игри, статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключването на играта, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и други. Получените данни могат да бъдат обработвани от ЕТ "Паралел 44 - Роза Маринова" до прекратяване на съгласието на участника по негово желание или докато данните престанат да служат на нуждите на ЕТ "Паралел 44 - Роза Маринова".

Служителите на ЕТ "Паралел 44 - Роза Маринова" са длъжни да спазват конфиденциалността на вашите лични данни. Ако участникът желае да бъде отписан от базата данни като регистриран потребител, това може да бъде заявено на адрес: ask@malenashop.com . Дружеството организатор ще уважи всяко подобно желание и незабавно ще отстрани електронния адрес от базата си.

4. Отказ от покупка

В случай, че не сте удовлетворени от доставените продукти, които сте закупили от нас чрез електронния ни магазин Малена или директно по телефона можете, без да посочвате конкретна причина, в срок от 14 календарни дни от получаването на доставката да се откажете от сключения договор и да върнете закупените продукти във вида (с количество или качество), в който са Ви били доставени и ние ще възстановим заплатената от Вас сума за стоките в срок не по-късно от 7 работни дни от упражняването на това Ваше право. При получаване на подарък към закупен продукт и при евентуално желание за връщане на основния продукт, сте задължени да върнете и подаръка към него. На възстановяване не подлежат допълнителните разходи във връзка с доставката на стоки освен ако не сте получили различна от направената поръчка. 

За да упражните правото си на отказ, можете, по Ваш избор (1) да ни уведомите на ask@malenashop.com, (2) да се свържете на телефон 0886106308 или (3) да оставите съобщение на телефон 0886106308 като есемес, съобщение чрез viber (вайбър) или whatsApp. 

Необходимо е също така да ни изпратите оригинал или копие на разписката за пощенски паричен превод, издадени от куриерска фирма Еконт или Спиди при предаването на закупената стока в офис на куриера или на посочен от Вас адрес. Крайната продажна цена ще Ви бъде възстановена по банков път на посочена от Вас сметка, чиито притежател е със същите имена като получателя на поръчката. 

Не можете да упражните правото си на отказ в случай, че сте употребявали стоката по предназначение или в случай, че сте разпечатали стоката и тя не може да бъде върната поради здравни / хигиенни съображения.

4.1. Чорапогащи, клинове, чорапи, терлици и калци могат да бъдат върнати и(или) заменени само ако отговарят на всички изброени условия. Да са: (1) фабрично запечатани, (2) фабрично поставени на тарелка, (3) в оригинална опаковка, (4) неносени, (5) непрани, (6) непробвани, (7) без миризма от цигари и / или др., (8) без следи от крем и / или др.

4.2. Сутиени и корсажи могат да бъдат върнати и(или) заменени само ако отговарят на всички изброени условия. Да са: (1) с оригинални етикети и опаковка, (2) непрани, (3) неносени, (4) без миризма от цигари и / или др., (5) без следи от крем и / или др., (6) с правилно сгънати / поставени чаши при сутиените с твърди чашки. 

4.3. Прашки, бразилиани (полупрашки), бикини, слипове, боксери, оформящи къси панталонки, оформящи и памучни крачоли, жартиери и стягащи рокли могат да бъдат върнати и(или) заменени само ако отговарят на всички изброени условия. Да са: (1) с оригинални етикети и опаковка, (2) непрани, (3) неносени, (4) непробвани, (5) без миризма от цигари и / или др., (6) без следи от крем и / или др.

4.4. Бански костюми и плажно облекло могат да бъдат върнати и(или) заменени само ако отговарят на всички изброени условия. Да са: (1) с оригинални етикети и опаковка, (2) непрани, (3) неносени, (4) без миризма от цигари и / или др., (5) без следи от крем и / или др., (6) с правилно сгънати / поставени чаши при банските костюми с твърди чашки. 

4.5. Потници, корсажи, тениски, блузи, комплекти, бодита, шапки и ръкавици могат да бъдат върнати и(или) заменени само ако отговарят на всички изброени условия. Да са: (1) с оригинални етикети и опаковка, (2) непрани, (3) неносени, (4) без миризма от цигари и / или др., (5) без следи от крем и / или др.

4.6. Подплънки за вграждане могат да бъдат върнати и(или) заменени само ако отговарят на всички изброени условия. Да са: (1) незашивани, (2) непрани, (3) нерязани, (4) неползвани, (5) без миризма от цигари и / или др., (6) без следи от крем и / или др.

4.7. Пижами и нощници могат да бъдат върнати и(или) заменени само ако отговарят на всички изброени условия. Да са: (1) с оригинални етикети и опаковка, (2) непрани, (3) неносени, (4) без миризма от цигари и / или др., (5) без следи от крем и / или др.

4.9. Хавлиени ръкохватки могат да бъдат върнати и(или) заменени само ако отговарят на всички изброени условия. Да са: (1) в оригинална опаковка, (2) непрани, (3) неползвани, (4) без миризма от цигари и / или др., (5) без следи от крем и / или др.

4.10. При конкретно неупоменат продукт в списъка важат общите правила в точка 4. Отказ от покупка.

Рекламации и дефекти

Рекламиция за дефектни, зацапани, скъсани или фабрични дефекти могат да бъдат предявени само при получаване на стоката на място в офиса на куриера или при доставка на адрес в момента на получаване. Всички други претенции за грешна поръчка, за дефектни, зацапани, скъсани или фабрични дефекти няма да бъдат приемани. 

Изключение от това правило са продукти, които се предлагат на по-ниска цена с изричното пояснение, че имат определен описан дефект.

Изключение от това правило са продукти, които са фабрично запечатани и не могат да бъдат прегледани без да бъде нарушена целостта на опаковката (чорапогащи и чорапи в запечатана опаковка). За чорапогащите и чорапи в запечатана опаковка следва да бъдат направени рекламации само ако дефектите са фабрични и не следват от пробването и(или) носенето на продукта и неговото износване. 

Цени

Всички цени на продукти предлагани чрез електронния магазин Малена на ЕТ "Паралел 44 - Роза Маринова", с адрес: град София 1330, ул. Пчиня, блок 342, вход А, ап.9 са крайни продажни цени валидни само в рамките на деня, в който е била заявена поръчката. Всички цени на продуктите са посочени в лева и включват ДДС. Доставката на закупен продукт се заплаща от купувача допълнително, извън обявената крайната продажна цена, при условията посочени в раздел Доставка.

Потвърждение по телефон

Всички продукти, поръчани чрез сайта, които в момента на заявяване на поръчката са в наличност, ще бъдат доставени до посочения от Вас адрес (в електронната заявка или по телефон) в срок от 1 до 5 работни дни, които текат от получаването на изрично потвърждение на заявената чрез Сайта поръчка, предоставено от Вас по телефон, пред служител на ЕТ "Паралел 44 - Роза Маринова".

След натискане на бутона за завършване на поръчка в сайта ще получите писмо с информация за Вашата поръчка по електронната поща, която сте попълнили. Трябва да очаквате и телефонно обаждане от служител на ЕТ "Паралел 44 - Роза Маринова" в рамките на 24 часа от заявяване на поръчката, в работно време; от понеделник до петък, от 8:00 до 20:00 часа. С това обаждане ще бъдете още веднъж изрично информирани за крайната продажна цена на поръчания чрез сайта продукт, включително за точната стойност на доставката, сроковете на доставка и за наличността на продукта, с цел избягване на всякаква неяснота или заблуждение.

Само след изрично потвърждение на заявената чрез сайта поръчка, предоставено от Вас по телефон, договорът за покупко-продажба на продукта се счита за сключен.

Отказ от заявена поръчка

По време на телефонния разговор със служителя на ЕТ "Паралел 44 - Роза Маринова", който се е свързал с Вас, можете да се откажете от заявената чрез сайта поръчка, като ясно и изрично изразите това свое желание. Отказът може да бъде направен и преди получаване на обаждането за потвърждение, пред служител на ЕТ "Паралел 44 - Роза Маринова" на телефон: 0886106308 или по електронна поща: ask@malenashop.com

Срок на доставка

При наличност на продукта към момента на заявяване на поръчката, доставката за територията на Република България в рамките на 5 работни дни, считано от получаването на изрично потвърждение от Ваша страна, по-посочения по-горе начин (Потвърждение по телефон). Доставката се извършва по поща или чрез куриер на посочен от Вас адрес, до офис на куриерска фирма или пощенски клон на Български пощи. Не се предлага доставка до адреси извън територията на Република България. 

Изчерпан продукт

Възможно е продуктът, който сте заявили да е изчерпан към момента на заявяване на поръчката. В такъв случай Вие ще получите обаждане по телефон, най-късно до изтичането на следващия работен ден, с конкретна информация от служител на ЕТ "Паралел 44 - Роза Маринова" за евентуално необходимото удължаване на срока за доставка или ако продуктът е напълно изчерпан, с възможност веднага да се откаже от заявената поръчка.

Начин на плащане

Заплащането на крайната продажна цена може да бъде извършено чрез наложен платеж (заплащане на служителя на куриерската фирма в офис или на Ваш адрес) или по банков път чрез захранване на сметката на ЕТ "Паралел 44 - Роза Маринова".

Доставка. Стойност на доставката

Продуктите, които сте закупили чрез сайта ще бъдат доставени за Ваша сметка чрез куриерска фирма на посочен пощенски клон на Български пощи, офис на куриерски фирми Еконт или Спиди или адрес чрез куриерската услуга на Еконт или Спиди. 

Стойността на доставката на продукта/продуктите зависи от избрания вид доставка, разположението на населеното място и стойността на наложения платеж. Повече информация за стойността на доставката тук http://malenashop.com/content/1-dostavka

При свързване с Вас по телефон и за извършване на доставката ще използваме данните за контакт, предоставени от Вас при заявяване на поръчката или по телефон.

Отказ от изпълнение на поръчка

ЕТ "Паралел 44 - Роза Маринова" си запазва правото да откаже изпълнението на поръчка без допълнителни обяснения и без да дължи никакви такси, комисиони за неизпълнени поръчки, пропуснати ползи.

ЕТ "Паралел 44 - Роза Маринова" си запазва правото да поиска предварително заплащане на закупената стоки и куриерските такси по банков път без да мотивира искането


Вход в системата

Количка  

Няма продукти

Изпращане 0,00 лв
Общо 0,00 лв

Количка Готово