Производители

Информационен email

Търси

EU banner
ЕТ„Паралел 44 - Роза Маринова” подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ  №: BG16RFOP002-2.073-22367 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от Covid-19”

ЕТ„Паралел 44 - Роза Маринова” подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ  №: BG16RFOP002-2.073-22367 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от Covid-19” . Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 3 500,00 лв., от които 2 975,00 лв. европейско и 525,00 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 28.09.2020г. и е с продължителност 3 месеца.

Вход в системата

Количка  

Няма продукти

Изпращане 0,00 лв
Общо 0,00 лв

Количка Готово

Търси